12-Mar-2018

Shree Urja Dental Clinic

दुकान न 1 वरचा मजला ,महालक्ष्मी कॉम्प्लेक्स , वॉटर सप्लायच्या बाजूला , बुलढाणा रोड , नांदुरा

Dr. Pankaj Bawaskar

Doctor Education
BDS
Other Qualification
Doctor Experience
सण 2004-2005 V.S.P.M. दंतरुग्णालय, नागपूर यथे इंटरशीप, सण 2007 A.C.P.M.दंत रुग्ण
Visiting Doctors List
Dr. narendra supe ( M.D.) Oral & Maxillofacial surgeon , Dr saket sadavarte (M. D.S.)Orthodotices, Dr. Shinde MDS Pedodontist
State
Maharashtra
District
BULDHANA
Specialization
Dentist / दंतचिकित्सक
Landline
Doc. Mail Id
drpankajbawaskar@gmail.com
Clinic Mail Id
drpankajbawaskar@gmail.com
Speciality

Service
दात स्वच्छ करणे
हिर्डीची उपचार
दात सरळ करणे
कवळी बसवणे
दाताचा X -रे
दातांच्या नसांचा उपचार
दातावर टोपी बसवणे
काढता घालता येणार दात बसवणे
दंत सौंदर्यवर्धक उपचार
लहान मुलांचे दंतरोग निदान व उपचार
अक्कल दाढेची शस्त्रक्रिया
Timing
9:30am to 2: 30pm-5pm to 8: 30pm
Days
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
WeeklyOff
Sunday